Boranoaiddi gollebánit

Tre gutter finner en samisk offerstein, sieidi. En av guttene tar noe fra sieidien og får kraftig utslett som konsekvens av det. De tre må finne en løsning på hvordan de skal komme unna sieidiens kraft. De forflytter seg til en annen dimensjon, og der må de ta i bruk utstyr og løsninger fra sin egen tid for å løse problemet.

150,00kr

Jens Martin Mienna girji golbma luntta birra geat gávdnet sieiddi. Okta lunta váldá sieiddis juoidá, ja de ihtáluvvá. Sii golmmas fertejit gávnnahit mot galget beassat eret sieiddi fámus. Sii sirdet eará máilbmái, ja doppe šaddet atnit iežaset áiggi, ođđamállet, ávdnasiid veahkkin vai nagodit čoavdit váttisvuođa. Girji lea nuoraide čállon ja das leat oasit vižžon sámi mytologiijas, muhto dat ovdanbuktojuvvo dakkár vugiin mii heive nuoraide. Girji lea gelddolaš ja giella lea heivehuvvon dan gillii maid nuorat geavahit odne beaivválaš eallimis.

 

Romanen av Jens Martin Mienna er om tre gutter som finner en samisk offerstein, sieidi. En av guttene tar noe fra sieidien og får kraftig utslett som konsekvens av det. De tre må finne en løsning på hvordan de skal komme unna sieidiens kraft. De forflytter seg til en annen dimensjon, og der må de ta i bruk utstyr og løsninger fra sin egen tid for å løse problemet. Boka er skrevet for ungdom og inneholder elementer fra samisk mytologi, men som blir fremstilt på en måte som passer dagens ungdom. Boka er spennende og språket er tilpasset det språket som ungdommen snakker i det daglige.

Språk

Nordsamisk

Utgivelsesår

2016

Forfatter

Jens Martin Mienna