Regular

Nilla ja Ádegáhttu- fargga juovllat, ivdnengirji/ Nilla og Atekatt- det er snart jul, fargebok

Ivdne Nilla ja Ádegáhttu nugo ieš háliidat.   Fargelegg Nilla og Atekatt som du selv vil.

50,00kr
Quick View
Les mer

Nilla ja Ádegáhttu- fargga juovllat/ Nilla og Atekatt- snart er det jul

Juovllat lahkonit, ja dasa mii buohkat illudit. Juovlačiŋat, juovlamuorat, juovlagáhkut ja soaitá vel juovlanigá buktit skeaŋkkaid. Ja jus fal it

150,00kr
Quick View
Les mer

Rievssatčivga páhkka

Rievssatčivga páhkkas lea máskkat, jietnagirji ja girji / Pakken inneholder masker, lydbok og boka.

300,00kr
Quick View
Kjøp

Gollegáivu

Gollegáivu er et quiz-spill på nordsamisk for større barn, ungdom og voksne.

200,00kr
Quick View
Kjøp

Bøker

Liisa mátki

Muitalus lea Liisá birra gii akto vuolgá mátkkoštit meahccái gos ii oktage ovdal leat leamašan. Liisá lea balus, go son

150,00kr
Quick View
Kjøp

ČALBMERAVKALEAMIS

Berit Inger Anne Eira Buljo lea vásihan eadneolbmo vearrámus eallinvásáhusa, massit máná. Ja dan son lea šaddan vásihit guktii. Dál son rahpasit muitala surgadis dáhpáhusaid birra, eadneolbmo morraša birra ja visot maid moraš mielddisbuktá. Čálli muitala eallima birra mánáin geas leat earenoamáš dárbbut, ja morraša máŋga ámadaju birra. Girji čalmmustahttá áššiid man birra mii eat olus huma Sámis.

250,00kr
Quick View
Kjøp

Dollagáttis / Ved bålet

Girji muitala dolastallama ja sámi dolastallanárbevieruid birra. Girji lea jurddašuvvon buohkaide, ja heive maiddái oahppogirjin nuoraidskuvlii ja joatkkaskuvlii.

En bok om bål og vedfyring. Her får du mye kunnskap om trær, busker og andre brennmaterialer, og hvordan de kan utnyttes i bålfyring.

350,00kr
Quick View
Kjøp

Lása duohken

Niko Valkeapää bokdebuterer med diktsamlingen Lása duohken / Behind the window som inneholder dikt han har skrevet gjennom ti år.

250,00kr
Quick View
Kjøp

Gii suoládii rievssatčivgga biktasa? (lydbok)

Jietnagirji maid Jens Martin Mienna lea čállán. Iŋgor Ántte Áilu Gaup lohká jietnagirjjis.

Lydbokutgave av Jens Martin Miennas barnebok «Gii suoládii rievssatčivgga biktasa?».

Innleser er Iŋgor Ántte Áilu Gaup.

100,00kr
Quick View
Kjøp

Gii suoládii rievssatčivgga biktasa?

Vuosttaš muohta lea čiehkan eatnamiid. Rievssatčivga ii leat goassege ovdal oaidnán muohttaga. Lea somá. Muhto de son fuobmá juoidá mii suhttada ja šlunddoda su. Muhtin lea suoládan su finna biktasa. Son manná ohcat suollaga vai oažžu ruovttoluotta su biktasa. Sara Kander lea sárgon govaid girjái.

Den første snøen faller på jorden og rypeungen har aldri før sett snø. I begynnelsen leker han i snøen. Det er moro! Men så oppdager han noe som gjør han både sint og trist. Noen har stjålet fra han noe som er veldig dyrebart, hans egne klær. Han begynner å lete etter tyven for å få tilbake klærne sine. Sara Kander har illustrert boka.

150,00kr
Quick View
Kjøp

Internáhta suoivvanat

“Internáhtta stuoris ja balddonas”. Nie lei Lásse mielas ovdal, muhto ii dál šát. Geasseluopmu lei nohkan ja buot internáhtamánát ledje fas jođus skuvlii ja internáhttii. Muhto juoga lei rievdan internáhtas geasset, ja Lásse šattai fáhkka ilgadis dáhpáhusaid guovdu.

Internatet er stort og skummelt. Det var sånn Lásse syntes før, men ikke nå. Sommerferien var over og alle barna var på tur tilbake til internatet og skolen. Men noe hadde endret seg over sommeren, og Lasse ble plutselig involvert i en skummel hendelse.

150,00kr
Quick View
Kjøp

Boranoaiddi gollebánit

Tre gutter finner en samisk offerstein, sieidi. En av guttene tar noe fra sieidien og får kraftig utslett som konsekvens av det. De tre må finne en løsning på hvordan de skal komme unna sieidiens kraft. De forflytter seg til en annen dimensjon, og der må de ta i bruk utstyr og løsninger fra sin egen tid for å løse problemet.

150,00kr
Quick View
Kjøp

In muital (lydbok)

Lydbokversjon av Jens Martin Miennas roman In muital som handler om mobbing og dens virkninger. Romanen er lest inn av Niko Valkeapää. Nordsamisk.

100,00kr
Quick View
Kjøp

In muital

Niillas går siste året på barneskolen. Han er som andre gutter på skolen og oppfører seg på samme måte som andre i klassen sin. Han har det fint på skolen, men det er inntil en ny gutt begynner på skolen. Den nye gutten Mihkkal, er i begynnelsen usynlig på skolen. En dag treffer en snøball han og det er Niillas som kaster den. Etter det skjer en stor endring i Mihkkals personlighet. Han blir skolens store skrekk, en djevel i menneskeskikkelse…

150,00kr
Quick View
Kjøp

Music

Juoigalasat juoiggastit

Juoigalasat-searvvi juoiganskearru mas leat 55 árbervirolaš luođi.

Juoigalasat sin joike-CD som inneholder 55 tradisjonelle joiker /

190,00kr
Quick View
Kjøp